Cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Đó là ý kiến của các DN tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh, diễn ra vào ngày 11/1.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN