Quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN