Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

23/08/2022 10:34

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

291348313-828125434842749-1600042703725753269-n-1661225533.png
 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1322/QĐ-TTg v/v thực hiện Chương trình năng suất quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030”. Để triển khai Chương trình, Trung tâm Kỹ thuật 3 được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giới thiệu về nhiệm vụ
- Tên nhiệm vụ: Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phía Nam;
- Mục tiêu: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) để nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh.
- Yêu cầu đối với kết quả nhiệm vụ: Đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng tại doanh nghiệp theo các chỉ tiêu năng suất chất lượng cụ thể: tăng năng suất, nâng cao chất lượng, cải thiện môi tường làm việc, tiết giảm chi phí, lãng phí…
- Thời gian bắt đầu triển khai nhiệm vụ: Quý 3/2022.

2. Nội dung hỗ trợ
- Đào tạo và hướng dẫn cho 30 doanh nghiệp tập trung trong các khu công nghiêp phía Nam được áp dụng 01 hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001,...) tích hợp với 01 công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến (Kaizen, TPM, Lean,...);
- Kinh phí: hỗ trợ 100% chi phí bao gồm khảo sát đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng.
- Yêu cầu: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp chưa áp dụng Hệ thống quản lý và thuộc các khu công nghiệp phía Nam.

3. Đăng ký tham gia
- Quý Doanh nghiệp vui lòng quét mã QR code để đăng ký.
- Nếu cần thêm thông tin xin liên hệ:
+ Tel/zalo: 097 6789977 (Ms. Huyền)
+ Email: huyen.ntt1@quatest3.com.vn
Trụ sở chính: 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 3829 4274, Fax: (84-28) 3829 3012, E-mail: info@quatest3.com.vn , Website: www.quatest3.com.vn

- Hạn chót nhận đăng ký của Doanh nghiệp: trước ngày 30/9/2022 (Ưu tiên cho các
doanh nghiệp đăng ký sớm).


Rất mong Quý Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội để ứng dụng các hệ thống quản lý, công
cụ năng suất chất lượng tiên tiến vào hoạt động của Doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các rủi
ro, cải tiến năng suất chất lượng, gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của
Doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Bạn đang đọc bài viết "Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030" tại chuyên mục ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline (028) 3838 5568 hoặc gửi email về địa chỉ info@asmes.org.vn.
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN