Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

18/09/2021 11:13

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (Asmes) được quy định như sau.

banner-1-1631938390.jpg
 

1. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các công dân, tổ chức Việt Nam ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam.

2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 

Bạn đang đọc bài viết "Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam" tại chuyên mục HỘI VIÊN. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline (028) 3838 5568 hoặc gửi email về địa chỉ info@asmes.org.vn.
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN